Kustannustehokas ja monipuolinen kulunvalvonta helpottaa tilojen käyttöä ja turvaa asiakkaan työrauhan - ei enää pelkoa avaimien hävittämisestä.

Paikallinen rikosilmoitinjärjestelmä hoitaa kiinteistöjen valvontaa väsymättä 24/7. Järjestelmät mm. murtosuojaukseen, paloturvaan, kosteus tai lämpötilojen seurantaan.

Laadukas ja hinnaltaan kilpailukykyinen kameravalvonta asiakkaan lähtökohdista maksaa aina itsensä takaisin. Etäkuvavalvonta tarvittaessa itsenäisesti tai vartiointiliikkeen kautta.

Hätätilanteessa palovaroitinjärjestelmät mahdollistavat tiedon siirron eteenpäin sataprosenttisella tarkkuudella ja varmuudella.

Vastuullista ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltua turvatekniikkaa.

TURVATEKNIIKKAA YRITYKSESI TARPEISIIN

Myös huollot, kartoitukset ja konsultointi.

Vastuullista ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltua turvatekniikkaa. Yrityksessämme asiakas kohdataan kasvokkain. Toimimme aina asiakkaan asialla.